Divers beleid

Defusie moet voorkomen dat gemeenten noodgedwongen in een politiezone zitten die om praktische, culturele of demografische redenen een te divers beleid vereist. “Tot voor kort maakte geen enkele gemeente gebruik van defusie. Maar de samenvoeging van gemeenten noodzaakt sommigen onder hen om uit hun bestaande politiezone te stappen”, legt Kamerlid Christoph D’Haese uit. Koenraad Degroote treedt hem bij: “We willen dat de nieuwe politiezones gelijktijdig met de nieuwe gemeenten van start kunnen gaan.”

Ook defusie voor de brandweer

De brandweer volgt het voorbeeld van de politie. Gemeenten kunnen uit een brandweerzone treden en instappen in een andere. “De unieke situatie van de gemeentefusies dreigde de brandweerzones voor praktische problemen te stellen. Nu maken we herschikkingen in het brandweerlandschap mogelijk”, zegt Kamerlid Koen Metsu. Op 1 januari 2019 gaan vijftien Vlaamse gemeenten op in zeven nieuwe.