Beroepstermijn halveren

Een eerste wetsvoorstel biedt het hoofd aan de ellenlange procedureslagen. De Kamerleden stellen voor om de beroepstermijn te halveren voor uitgeprocedeerde asielzoekers die opgesloten zijn in een gesloten centrum, van tien dagen nu naar vijf dagen.

Meer mensen repatriëren

Yoleen Van Camp: “Dit wetsvoorstel is conform aan de Europese richtlijnen en sinds lang wet in diverse Europese lidstaten. Het voorstel zal de terugkeerdiensten toelaten om de verblijfsduur in de gesloten centra in te korten, waardoor we meer mensen kunnen repatriëren per plaats.”