Sinds enkele jaren vormen transmigranten, migranten die vanuit het eerste land van aankomst in de Schengenzone naar een ander land doorreizen, een ernstig probleem voor zeehavens en hun personeel, maar ook voor transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs. Incidenten zijn legio.

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Nadat het N-VA-wetsvoorstel om inklimming strafbaar te maken al zesmaal was besproken, werd het woensdag gestemd in de commissie. Hoewel de problematiek van inklimming in het verleden door verschillende meerderheidspartijen werd erkend, stemde de voltallige meerderheid het wetsvoorstel weg. Nochtans beloofde minister van Justitie Van Quickenborne om inklimming ook op snelwegparkings strafbaar te maken. Open VLD diende eerder een inhoudelijk quasi identiek wetsvoorstel in, maar heeft blijkbaar niet de moed om dit effectief in praktijk te brengen. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden: helaas niet voor het eerst het leidmotief van deze regering. 

Gemiste kans

D’Haese betreurt de gemiste kans. “Dit voorstel had een ontradingseffect kunnen creëren en politie en justitie meer slagkracht kunnen geven in de strijd tegen mensensmokkel. De houding van CD&V en Open VLD hierin - zeker na hun eerdere pleidooien voor bestraffing en ontrading - is volstrekt onbegrijpelijk, gelet op de toenemende onveiligheid, de toegebrachte schade aan de transporteconomie en het potentieel grote risico op menselijke drama's.”