Economische schade door illegale migratie

Nog steeds willen te veel illegale transitmigranten op illegale manier de oversteek naar Groot-Brittannië maken. In West-Vlaanderen alleen al treft de politie gemiddeld ongeveer 90 illegale transitmigranten per week aan. De kost daarvan voor de West-Vlaamse economie is enorm. Zo spreekt 35 procent van de bedrijven in Zeebrugge van een schade van tussen de 100.000 en meer dan drie miljoen euro. 

Parkings en havens beter beveiligen

Met een no-deal brexit die mogelijk op ons afkomt waarschuwt Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese dat er meer moet gebeuren om de Vlaamse havens en snelwegparkings te beveiligen tegen transmigranten: “We tasten nog steeds in het duister over de gevolgen van een eventuele no-deal brexit. Dat betekent dat vrachtwagens in de haven van Zeebrugge en elders langer gaan stilstaan door douanecontroles. Zo krijgen transitmigranten veel meer tijd om zich te verstoppen in vrachtwagens en zo het Kanaal over te steken.”

Afschrikking in strijd tegen mensensmokkel

Het was de N-VA-fractie die vorige legislatuur het initiatief nam om het binnendringen in havengebied strafbaar te stellen. Onze partij wil nu het ontradingseffect nog versterken en politie en justitie meer mogelijkheden en slagkracht geven in de strijd tegen de illegale transmigratie, door de inklimming in vrachtwagens buiten het havengebied strafbaar te stellen. “Ook op de snelwegparkings en buiten de havens moeten onze diensten kunnen optreden. Door hier een strafbaarstelling aan te koppelen van één jaar worden de voorlopige hechtenis en een effectieve strafvervolging een mogelijkheid. Dat zal een belangrijk afschrikwekkend element zijn in de strijd tegen mensensmokkel”, legt Christophe D’Haese uit.

“Het is onze taak als parlement om al het mogelijke te doen om chaos in onze zeehavens te vermijden bij een no-deal brexit. Daarom is het beter om nu proactief op te treden in plaats van te wachten tot dit probleem opnieuw boven onze hoofden groeit”, besluit Kamerlid D’Haese.