Sluitstuk van integratie

Christophe D’Haese verwijst naar gelijkaardige praktijken in het buitenland. “In bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Duitsland moet men eerst een soort test of examen afleggen voor men de nationaliteit kan verwerven. Wij zien het krijgen van de nationaliteit dan ook als het sluitstuk van een geslaagd integratieproces. Wie onze nationaliteit wil, moet eerst via een test aantonen dat hij een minimumkennis van onze samenleving en haar normen en waarden heeft.”

Testen van taal en basisprincipes

Omdat integratie een gemeenschapsbevoegdheid is, kunnen de gemeenschappen vrij de inhoud van de burgerschapstest bepalen. “De test zal wel sowieso bestaan uit twee gedeelten: een taaltest en een gedeelte over de werking en basisprincipes van onze samenleving. Dat laatste kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de instellingen, over gewoontes en gebruiken. Zo gaat het immers ook in onze buurlanden”, vult Theo Francken aan. “Na de afschaffing van de vermaledijde snel-Belgwet in 2012 onder de impuls van de N-VA, willen we met dit nationaliteitsexamen een stap verder zetten in een strenge maar rechtvaardige nationaliteitswetgeving.”

In lijn met Vlaams inburgeringstraject

Vlaams Parlementslid Maaike De Vrees benadrukt dat het wetsvoorstel volledig in lijn ligt met het Vlaams traject. “We hebben in het Vlaams regeerakkoord volop ingezet op een nieuw inburgeringstraject mét als sluitstuk een taaltest en een test maatschappelijke oriëntatie. Waar een inburgeringstraject niet verplicht is voor alle vreemdelingen, zal dat wel het geval zijn voor de burgerschapstest als voorwaarde voor het verkrijgen van onze nationaliteit.”